Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení EU o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

King Scotty Co. LLC - odštěpný závod
Spisová značka A 78629 vedená u Městského soudu v Praze
Lublaňská 267/12
Praha 2 - Vinohrady
12000
IČ 06890636
DIČ CZ06890636
Odštěpný závod zahraniční právnické osoby
Vedoucí odštěpného závodu Ivan Matouš
Bankovní spojení - FIO banka č.ú. 11880808/2010,

která zajišťuje provoz webové stránky zakladycelostnihozdravi.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat (např. účetní firmu).

Kontaktní údaje

Pokud se na budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 605 549 795 nebo na e-mail: ivan@kingscotty.cz.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, případně jméno, příjmení a telefon, případně adresu a/nebo další údaje, které nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy
  (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání objednaného produktu, apod.)
 • vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing - zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • pokročilý marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
 • fotografická dokumentace - živé akce např. atd...
  Z našich živých akcí nebo online vysílání pořizujeme foto nebo video dokumentaci, kterou používáme pro marketingové účely. Pokud nesouhlasíte, abyste na těchto záznamech byli zobrazeni, dejte nám vědět prostřednictvím našich kontaktů uvedených výše.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

IP, cookies a jiné online identifikátory

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používáme soubory cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů.

Cookies používáme k následujícím účelům:

 • fungování webových stránek,
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
 • cílení reklamy, abychom vás neotravovali příspěvky, které vás nezajímají.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu podpora@kingscotty.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Souhlas prostřednictvím nastavení prohlížeče 

Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas však nemůže zhojit jiné nedostatky, resp. nezákonnosti zpracování osobních údajů.

Souhlas splňuje definiční znaky souhlasu podle článku 4 bodu 11 GDPR: Je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Souhlas je vykládán ve vztahu k účelu, prostředku a způsobu zpracování osobních údajů, nikoliv k produktu či webovské aplikaci.

Jak zablokovat ukládání cookies?

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Cookies jsou dále zpracovávány podle účelu následujícími zpracovateli:
Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: 
SmartEmailing (email marketing)
MioWeb (webová platforma)
FAPI (fakturace)
Facebook
Google
Účty-Rachunki s.r.o. (účetní firma)

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás/mě prostřednictvím e-mailu: ivan@kingscotty.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 10 pracovních dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 10 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte dojem, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.1.2022.

Obchodní podmínky pro placené programy

Obsah
1. Úvodní ustanovení
2. Předmět smlouvy a objednávka
3. Cena, pokuty, faktury
4. Forma platby
5. Způsob platby
6. Zabezpečení
7. Mlčenlivost
8. Odpovědnost za obsah webu
9. Závěrečná ustanovení

Článek I. – Úvodní ustanovení
Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce www.zakladycelostnihozdravi.cz Tyto obchodní podmínky se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákoník), jejímž předmětem je koupě a prodej Online kurzu Základy celostního zdraví Online (dále také jako „ZCZO“), jeho nadstavbových modulů (NM) a knihy Základy celostního zdraví (KZCZ).
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je
King Scotty Co. LLC - odštěpný závod
Spisová značka A 78629 vedená u Městského soudu v Praze
Lublaňská 267/12
Praha 2 - Vinohrady
12000
IČ 06890636
DIČ CZ06890636.
Předmět smlouvy je informačním produktem a/nebo knihou. Jakékoliv šíření nebo poskytování obsahu produktu nebo knihy třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Účastník bere na vědomí, že šíření bez souhlasu autora může být postiženo podle autorského, občanského a trestního práva. 
Vlastníkem obsahu je:
King Scotty Co. LLC
3524 Silverside Road Suite 35B
Wilmington, New Castle, Delaware 19810-4929
USA.
Objednávkou tohoto online kurzu a/nebo knihy přijímáte, že jakékoliv použití informací z těchto materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.
V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka
Předmětem smlouvy je nákup a prodej Online kurzu Základy celostního zdraví Online a/nebo některého Nadstavbového modulu a/nebo knihy Základy celostního zdraví.
Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránkách www.zakladycelostnihozdravi.cz Kupující objednává vybrané služby a/nebo produkty vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.
Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách www.zakladycelostnihozdravi.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Článek III. – Cena, pokuty, faktury, garance spokojenosti
Cena. Ve shrnutí přihlášky před objednacím formulářem na stránkách www.zakladycelostnihozdravi.cz najdete všechny ceny služeb bez i s DPH.
Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží/služby za každý den prodlení, až do úplného uhrazení kupní ceny včetně smluvní pokuty.
Faktura. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu a po jejím uhrazení doklad o uhrazení a daňový doklad. Obojí proběhne elektronickou cestou na emailovou adresu, uvedenou v objednávce. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
Garance spokojenosti. V programu může být použita garance spokojenosti - termín, do kdy má účastník právo odstoupit z programu a požadovat vrácení kurzovného ve výši, kterou sám uzná, třeba i v plné výši. Podmínky garance jsou uvedeny na prodejní a objednací stránce každého placeného programu tohoto webu.
Garanční lhůty jednotlivých programů mohou být různé.
Žádost o vrácení kurzovného v garanční době musí být do stanovené lhůty zaslána na emailovou adresu fakturace@kingscotty.cz. Z technických důvodů není možné žádost zaslanou na jinou emailovou adresu akceptovat!

Článek IV. – Forma platby
Platba je dle konkrétního produktu buď jednorázová nebo může být rozdělená na splátky, jejichž počet je definován v objednávkovém formuláři.
V případě splátkové platby může být součet splátek mírně vyšší, než cena jednorázová! Důvodem je vyšší administrativní náročnost splátkového prodeje.
V objednávkovém formuláři je VŽDY ZOBRAZENA PLATNÁ CENA, podle zvolené formy úhrady (jednorázová/splátky)!
Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře platební bránou  nebo bankovním převodem.
Objednávkový a fakturační systém vystaví vždy tolik faktur, kolik splátek bylo zvoleno v objednávce! Faktury jsou automaticky odeslány na uvedený email klienta!
Splatnost jednorázové nebo první splátkové faktury je 5 dní. Další splátkové faktury mají termíny splatnosti vždy ke stejnému datu po jednom měsíci, až do celkového splacení splátek. Částka poslední splátky se může mírně lišit od částek předchozích splátek, pokud celková cena produktu není přesně dělitelná počtem splátek.
V případě, že účastník využije Garanci spokojenosti, bude mu kurzovné vráceno na základě vystavených dobropisů, a to stejnou formou platby, jakou použil při objednání programu - jednorázově nebo na splátky. V případě splátkového režimu se stejným počtem splátek, stejnou periodou splácení, a stejnými částkami, jako byly v objednacích fakturách.

Článek V. – Způsob platby
Online platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet, případně online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe, jdou naprosto mimo nás a náš web a my k nim nemáme žádný přístup (i když je zadáváte ve formuláři na našem webu). Další možností je platba běžným bankovním převodem na základě platebních informací ze zálohové faktury.
Možnosti plateb:
a) Online platební kartou
b) Běžným bankovním převodem.

Článek VI. – Zabezpečení
Přístup k uživatelskému účtu kurzu ZCZO i NM je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
Uživatelům je zapovězeno využívat členskou sekci k otevřené nebo i skryté propagaci vlastních podnikatelských záměrů, produktů a služeb, stejně jako k propagaci produktů jiných stran, bez souhlasu provozovatele webu Základy celostního zdraví.
Pokud dojde k porušení této podmínky, má provozovatel právo vyřadit účastníka z členské sekce nejen programu Základy celostního zdraví, ale i ze všech dalších programů a členských sekcí programů Akademie celostního zdraví provozovatele a to bez náhrady (www.akademiecelostnihozdravi.cz)!

Článek VII. – Mlčenlivost
Prostor ZCZO i NM je budován jako důvěrný a bezpečný. Sdílení informací o členech a aktivitách ZCZO i NM zde není dovoleno. Vstupem do On-line programu ZCZO i NM se účastník zavazuje dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích, které se za dobu svého členství dozví. Tento závazek trvá i po případném ukončení členství v On-line programu.
Informace předávané v rámci programu ZCZO i NM nejsou veřejně přístupné, jejích sdílení a šíření je bez souhlasu provozovatele zakázáno. Informace sdílené účastníky On-line programu na stránkách ZCZO i NM jsou důvěrné, určené pro provozovatele kurzu a ostatní jeho účastníky. Všichni členové ZCZO i NM se zavazují nešířit osobní údaje každého jednotlivého přispěvatele včetně sdíleného obsahu. Účelem zachování mlčenlivosti všech účastníků je ochrana soukromí členů, vytvoření důvěrného prostoru bez obav z vyvedení důvěrných informací mimo prostor ZCZO i NM.
V případě, že provozovatel zjistí porušení této mlčenlivosti, zašle porušujícímu e-mailové upozornění na zjištěné skutečnosti s výzvou k okamžitému zanechání nežádoucího jednání a ke sjednání nápravy, je-li tato možná. Provozovatel má v tomto případě právo na:
a)     vyřazení účastníka z členské sekce ZCZO i NM, ale i ze všech dalších programů a členských sekcí programů zahrnutých do Akademie celostního zdraví (www.akademiecelostnihozdravi.cz), a to bez náhrady.
b)     zaplacení smluvní pokuty až do výše 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) podle míry porušení povinnosti mlčenlivosti. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení a je možno uložit ji opakovaně.
Za porušení mlčenlivosti se nepovažuje poskytnutí obecných informací o náplni kurzu, o jeho poslání a fungování za účelem rozšíření povědomí o ZCZO i NM, včetně sdílení vlastních úspěchů a pokroků.

Článek VIII. – Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Článek IX. – Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.