Úvodní stránka Fóra Fórum Zde se můžete podělit o zajímavé citáty, které vás zaujaly! Reply To: Zde se můžete podělit o zajímavé citáty, které vás zaujaly!

#637
Věra Bajerová
Účastník

Deklarace sebeúcty.

Já jsem já.

V celém světě není nikdo, kdo by byl zcela jako já. Jsou jedinci v něčem stejní, ale nikdo se mi úplně nerovná. Proto všechno, co ze mne pochází, je opravdu mé, protože jen já sama jsem to zvolila.

Vlastním se celá:
 své tělo a vše, co vykonává,

 svou mysl a všechny její myšlenky a představy,

 své oči a obrazy všeho, co vidí,

 své city, ať jsou jakékoliv: hněv, radost, pocit marnosti, lásku, zklamání,
vzrušení,

 svá ústa se všemi slovy, která z nich vycházejí, zdvořilá, vlídná nebo hrubá,
správná nebo nesprávná,

 svůj hlas, hlasitý nebo tichý,

 všechny své činy, ať vůči ostatním nebo vůči mně samé

 svou fantazii, své sny, své naděje, své obavy,

 všechna svá vítězství a úspěchy,

 všechna svá selhání a chyby.

Vlastním se celá, proto se mohu sama se sebou důvěrně obeznámit. Tím mohu i sama sebe milovat a být k sobě v každém směru přátelská. Pak umožním celé své bytosti pracovat ve svém vlastním zájmu.
Vím, že jsou ve mně věci, které mě matou a jiné, které neznám. Ale pokud jsem sobě přítelem a mám se ráda, mohu směle a s nadějí hledat řešení těchto neznámých věcí a cesty k lepšímu poznání sama sebe.
Ať vypadám a zním jakkoliv, ať říkám a dělám cokoliv a cokoliv si v dané chvíli myslím a cítím, jsem to já. To je autentické a ukazuje to, kde v dané chvíli jsem.
Když později posuzuji, jak jsem vypadala a zněla, co jsem řekla a udělala a jak jsem myslela a cítila, může se ukázat, že něco bylo nesprávné. Mohu odvrhnout nesprávné, podržet co se osvědčilo a zavržené nahradit novým.
Vidím, slyším, cítím, myslím, mluvím a konám. Mám nástroje k přežití, ke sblížení s jinými, k tvořivosti, k nalezení smyslu a řádu ve světě lidí a věcí, který je mimo mne.
Vlastním se a proto mohu sama sebe řídit.

Já jsem já a je mi dobře.
Virginia Satirová