Affiliate program ZCZ

16. května 2013 jsme spustili první z kurzů Institutu celostního zdraví – Základy celostního zdraví a jsme nadšeni, že chcete být při tom a pomoci s propagací!

1. listopadu 2016 jsme spustili verzi 2, která je co do obsahu prakticky stejná, jen jsme ji natočili nově.

Další možnost vstupu do členské sekce bude až v lednu 2019!

Základy celostního zdraví Online absolvovalo už 0 spokojených účastníků!

Naším cílem je ukázat co nejvíce lidem, jak mohou být jednoduše zdraví i bez lékaře, léků, chemie a operací. Jak se mohou stát zodpovědnými nejen za své zdraví, ale za celý svůj život. Jak být šťastní, spokojení, naplnění a zdraví v celistvosti těla, mysli i duše.

Vaše kontakty budou v šoku nad tím, jak je to jednoduché! A budou vám za vaše pozvánky na náš kurz vděčni! A vy budete táhnout za jeden provaz se skupinou lidí, kteří pochopili, že je tu nová éra fungování lidské společnosti, a to éra pomáhání, sdílení, partnerství, napojení na druhé, pomoci a šíření dobrého – a k tomu budete vydělávat peníze!

Základy celostního zdraví jsou pětitýdenní kurz, na jehož konci budou lidé v úžasu naprosto jednoduše chápat, jaké je jejich poslání, v čem mohou být užiteční a jak se seberealizovat, budou srozuměni s vyššími principy Vesmíru a budou znát souvislosti.

Budou chápat svou nemoc jako úžasného pomocníka, budou jí rozumět a budou jí umět také řešit. Naučí se být zdraví jednoduše i bez lékaře na těle, mysli i duchu. Jednoduše přijmou zodpovědnost za vše ve svém životě včetně zdraví, stanou se tvůrci svého života. Nadšeně půjdou do dalších rozšiřujících projektů, a vy můžete dál vydělávat!


Co dostanou lidé?

Jednoduché diagnostické metody, pomocí nichž už navždycky budou rozumět nemoci a budou umět najít východisko z ní. Budou je umět používat i v dalších oblastech svého života – ve vztazích, seberealizaci a duchovním posunu, a budou chápat, jak vše spolu souvisí.

Předáme vše, co jsme se naučili v oblasti východních diagnostik a přírodního léčení za dvacet let praxe. Budeme sdílet společný prostor, kde si budou účastníci vzájemně pomáhat. Proběhne 5 webinářů, kde všechny pochybnosti rozpustíme. A navíc dostanou exkluzivní bonusy! On-line kurzy, e-booky, on-line přednášky a další bonusy, ze kterých budou v šoku! V září proběhne také živé setkání se všemi účastníky.

Průběh kampaně

  1. Část zdarma: 30 videí pěti příběhů lidí, kteří si uzdravili život pomocí metod, které používáme a předáváme, 5 dalších vysvětlujících videí k těmto metodám, 1 webinář o další diagnostické metodě.  Zdarma základ informací, které následně dostanou do hloubky v placené části a které budou pro lidi natolik jednoduché a celistvé, že je budou moci okamžitě použít ve svém životě. Tato část sama o sobě je velmi hodnotná a lidé vám budou za ty informace děkovat.
  2. Část placená: 5 týdnů – 5 lekcí, 10 videopřednášek, která jdou do hloubky, 5 záznamů webinářů. Obsah kurzu je naprosto jedinečný nejen informacemi, o kterých se běžně nemluví, ale především dokonalou jednoduchostí! Nic podobného v našich končinách doposud neproběhlo! Účastníci budou všemu dokonale rozumět a nebudou mít žádný problém vše aplikovat jednoduše ve svém životě, a budou následně nadšeni změnami, které se budou dít.

A co dostanete vy?

  1. Provizi z každého prodeje (placené konverze) 30% z ceny bez DPH!
  2. Provizi 30% z ceny bez DPH i z vlastního nákupu, pokud přivedete alespoň další 2 účastníky do placené části.
  3. Pokud účastník zakoupí kurz se slevou dle obchodních podmínek, provize partnera se poníží o stejnou procentuální část, o jakou byla snížena cena kurzu.
  4. Provize 10% za subpartnery. Znáte někoho, kdo by se také rád zapojil do partnerského programu? Pak mu pošlete nabídku se svým affiliate kódem a inkasujte z jeho prodejů!
  5. Obrovské množství poděkování od lidí, které na náš projekt pošlete 🙂

Online kurz ZCZ stojí 4985 Kč bez DPH, tj 6032 Kč s DPH (237 EUR), včetně mnoha bonusů v mnohem vyšší ceně!


Jak můžete úspěšně propagovat a jak nejvíc vydělat?

Dobře se seznamte s tím, jak funguje Partnerský Provizní Program Empatia (PPP Empatia).

Pro nejvyšší úspěšnost je stěžejní důvěra, kterou ve vás vaše kontakty mají. Proto odmítáme naprosto zásadně spam! V každém vašem mailu musí být možnost odhlásit se z odběru. Prosím, nepoužívejte tuto formu, jinak budete nemilosrdně vyřazeni z databáze našich partnerů.

Filozofie kampaně je - Nejprve dávej a pak prodávej, tzn. kontakty nejdříve dostanou mnoho informací zdarma (neplacená část) a pak teprve budou vybídnuti k placenému kurzu, tuto důvěru ve vás neuvěřitelně zvýší! A tak budou mnohem raději kupovat, protože už budou vědět, co kupují. A pokud ne, nezanevřou na vás, protože i v části zdarma dostanou mnoho, za co vám budou vděčni!

  1. Pozvěte své kontakty na část zdarma! Informujte je prostřednictvím emailu, sociálních sítí či vašeho webu skrze váš provizní odkaz (každý, kdo se zaregistruje do části zdarma, tak pokud následně vstoupí do placeného kurzu, vy automaticky získáváte provizi).
  2. Vytvářejte vlastní články a maily, odkazující na jednotlivá videa zdarma i na webináře, vy znáte nejlépe způsob, na který vaše kontakty slyší.
  3. Až vám dáme pokyn, pozvěte své kontakty do placeného kurzu!

Co máte udělat teď?

Přihlaste se do našeho Partnerského Provizního Programu Empatia (PPP Empatia) >> Následně se přihlaste také do uzavřené skupiny PPP Empatia na Facebooku >> Vytvořte si strategii, jak své kontakty pozvete na program zdarma! Pomoci vám může dokument Jak efektivně propagovat s PPP Empatia.

Jděte do akce. Pomozte druhým lidem, aby byli jednoduše zdraví i bez lékaře!

Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na společnou jízdu, společné sdílení nadšení všech účastníků a na rozdělování společně vydělaných peněz!

Miluška a Ivan Matoušovi

Kontakty na vašeho affiliate manažera Ivana Matouše:
email: ivan@kingscotty.cz
skype: imatio999, empatia.cz
tel: 605 549 795